„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2018 Decem­ber
19
Szerda
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2018. decem­ber 19. – Szerda (Lk 1,525)

    2018 Dec 19,

    Heródesnek, Júdea kirá­lyá­nak nap­jaiban élt egy Zakar­iás nevű pap, aki Ábia papi osztá­lyába tar­to­zott. Felesége Áron törzséből szár­ma­zott, és Erzsé­bet­nek hívták. Mind­ket­ten igazak voltak Isten előtt, és fed­dhetetlenül éltek az Úr paranc­sai és törvényei szerint. De nem született gyer­mekük, mivel Erzsé­bet mag­ta­lan volt, és már mind a ket­ten élte­sebb korúak[…]

    Bővebben…

Hír­levél