„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2018 Augusz­tus
15
Szerda
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2018. augusz­tus 14. – Kedd (Mt 18,15. 10. 1214)

    2018 Aug 14,

    A tanítványok egyszer ezzel a kérdés­sel for­dul­tak Jézushoz: „Mit gon­do­lsz, ki a leg­nagy­obb a men­nyek országában?”Erre Jézus odahívott egy gyer­meket, közéjük állí­totta, és így szólt: „Bizony, mon­dom nek­tek: ha meg nem vál­toz­tok, és nem lesztek olyanok, mint a gyer­mekek, nem mentek be a men­nyek országába. Aki tehát olyan kic­sin­nyé lesz,[…]

    Bővebben…

Hír­levél