„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2019 Feb­ruar
15
Pén­tek
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2019. február 15. – Pén­tek (Mk 7,3137)

    2019 Feb 15,

    Jézus eltávo­zott Tírusz vidékéről, és Szi­donon át a Galileai-​tóhoz érkezett, a Tízváros környékére. Ott egy süket­némát vit­tek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus fél­re­hívta őt a tömeg­ből, ujját a fülébe dugta, majd nyál­lal megérin­tette a nyelvét. Azután föl­tek­in­tett az égre, fohászkodott, és így szólt: „Effeta”, vagyis „Nyílj[…]

    Bővebben…

Hír­levél