„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2021 Október
18
Hétfő
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2021. október 17. – Évközi 29. vasár­nap, Mis­sz­iós vasár­nap (Mk 10,3545)

    2021 Oct 17,

    Abban az időben: Zebe­deus fiai, Jakab és János oda­mentek Jézushoz, és ezt mondták: „Mester, szeretnénk, ha megten­néd nekünk, amit kérünk.” Ő megkérdezte: „Mit kíván­tok, mit tegyek nek­tek?” Ezt felelték: „Add meg nekünk, hogy egyikünk a job­bodon, másikunk a bal oldal­adon üljön a te dic­sőséged­ben.” Jézus így válas­zolt: „Nem tudjá­tok, mit[…]

    Bővebben…

Hír­levél