„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2018 Október
20
Szom­bat
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2018. október 19. – Pén­tek (Lk 12,17)

    2018 Oct 19,

    Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csaknem agy­on­ta­pos­ták egymást. Így beszélt akkor tanítványai­hoz: „Óvakod­ja­tok a farizeu­sok kovászától, vagyis a kép­mu­tatástól! Nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki ne tudód­nék. Amit szűk kör­ben bizal­masan mond­ta­tok, nyil­vánosan elbeszé­lik, és amit zárt ajtók mögött fülbe[…]

    Bővebben…

Hír­levél