„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2019 Szeptem­ber
23
Hétfő
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2019. szeptem­ber 23. – Hétfő (Lk 8,1618)

    2019 Sep 23,

    Jézus egyszer így beszélt tanítványai­hoz: Ha valaki lám­pát gyújt, nem takarja le, vagy nem rejti az ágy alá. Inkább fel­teszi a tartójára, hogy aki belép a házba, vilá­gossá­got találjon. Semmi sincs elre­jtve, ami nyil­vánossá­gra ne jutna; és nincs olyan titok, ami ki ne derülne, és nyil­ván­valóvá ne lenne. Ügyel­jetek hát,[…]

    Bővebben…

Hír­levél