„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2021 Augusz­tus
1
Vasár­nap
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2021. július 31. – Szom­bat (Mt 14,112)

    2021 Jul 31,

    Amikor Heródes Antipász, a negyedes fejedelem meghal­lotta a Jézus­ról szóló híreket, azt mondta szol­gái­nak: „Ez Keresztelő János: ő támadt fel a halál­ból, azért van ilyen cso­dat­evő ereje.” Heródes ugya­nis annak ide­jén elfo­gatta Jánost, bil­incsbe verette és börtönbe vetette Heródiás miatt, aki fivérének, Fülöp­nek a felesége volt. János ugya­nis figyelmeztette: „Nem[…]

    Bővebben…

Hír­levél