„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2019 Július
19
Pén­tek
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2019. július 18. – Csütörtök (Mt 11,2830)

    2019 Jul 18,

    Jézus egy alka­lom­mal így fejezte be tanítását: Jöj­jetek hoz­zám mind­nyá­jan, akik fárad­tak vagy­tok, és ter­hek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Veg­yétek mag­a­tokra igá­mat, és tan­ul­ja­tok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű és nyu­gal­mat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én ter­hem könnyű.Mt 11,2830 Elmélkedés A[…]

    Bővebben…

Hír­levél