„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

Napi evangélium

  • 2020. június 2. – Kedd (Mk 12,1317)

    2020 Jun 2,

    Egyszer néhány farizeust és Heródes-​párti embert küldtek Jézushoz, hogy sza­ván fogják őt. Azok oda­mentek hozzá, és megszólí­tot­ták: „Mester, tudjuk, hogy igaz­mondó vagy. Nem befolyá­sol a mások véleménye, és nem nézed az emberek szemé­lyét, hanem az igazsághoz híven taní­tod az Isten útját. Szabad-​e adót fizetni a császár­nak, vagy nem? Fizessünk, vagy[…]

    Bővebben…

Hír­levél