„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2020 Október
25
Vasár­nap
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2020. október 25. – Évközi 30. vasár­nap (Mt 22,3440)

    2020 Oct 25,

    Abban az időben, amikor a farizeu­sok meghal­lot­ták, hogy Jézus hogyan hall­gat­tatta el a szad­duceu­sokat, köréje gyűl­tek, és egyikük, egy törvény­tudó alat­to­mos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvény­ben?” Jézus így válas­zolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet tel­jes szíved­del, tel­jes lelked­del és egész[…]

    Bővebben…

Hír­levél