„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2020 Augusz­tus
15
Szom­bat
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2020. augusz­tus 14. – Pén­tek (Mt 19,312)

    2020 Aug 14,

    Egy alka­lom­mal a farizeu­sok próbára akarták tenni Jézust. Megkérdezték tőle: „Szabad-​e a fér­fi­nak bár­mi­lyen okból elboc­sá­ta­nia a feleségét?” Jézus ezt felelte: „Nem olvastátok-​e, hogy a Teremtő kezdet­ben fér­fi­nak és nőnek teremtette az embert, és azt mondta: A férfi ezért elhagyja atyját és anyját, feleségéhez csat­lakozik, és ket­ten egy test lesznek?[…]

    Bővebben…

Hír­levél