„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2018 Április
22
Vasár­nap
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2018. április 21. – Szom­bat (Jn 6,6069)

    2018 Apr 21,

    Abban az időben, amikor Jézus Kafar­naum­ban az élet keny­eréről beszélt, tanítványai közül, akik (szavait) hal­lot­ták, többen azt mondták: „Kemény beszéd ez. Ugyan ki hall­gatja?” Jézus tudta, hogy tanítványai mél­tat­lankod­tak miatta, azért így szól hoz­zájuk: „Ez meg­botránkoz­tat titeket? Hát ha majd azt látjá­tok, hogy az Ember­fia fölm­egy oda, ahol azelőtt volt![…]

    Bővebben…

Hír­levél