„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2021 Április
17
Szom­bat
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2021. április 16. – Pén­tek (Jn 6,115)

    2021 Apr 16,

    Abban az időben Jézus átment a Galileai-​tengernek, vagyis Tibériás-​tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert lát­ták a cso­da­jeleket, ame­lyeket a betegeken vég­be­vitt. Jézus föl­ment egy hegyre, és ott leült tanítványaival együtt. Közel volt húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus fölemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön feléje, így[…]

    Bővebben…

Hír­levél