„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Köszön­tjük iskolánk honlapján!

Friss hírek

a-tuznek-nem-szabad-kialudni-2020IV. ESZTER­GOMI GYER­MEK NÉP­TÁNC TÁBOR A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola és Óvoda…
2020-​05-​28, 10:48
beiratkozas-2020Tisztelt Szülő! A rend­kívüli veszé­ly­he­lyze­tre való tek­in­tet­tel, a 7/2020.(III.25) EMMI határozata…
2020-​03-​29, 21:59
a-mindszenty-jozsef-katolikus-altalanos-iskola-es-ovoda-fenntartoja-az-alabbi-hatarozatot-hoztaA Mind­szenty József Kato­likus Általános iskola és Óvoda fen­ntartója az alábbi határozatot…
2020-​03-​25, 15:17
okoskakOKOSKÁK” csap­atunk a Városi Művelt­ségi Vetélkedőn, melyet az Árpád-​házi Szent Erzsébet…
2020-​02-​28, 16:22
buszkek-vagyunkVégte­len büszkék vagyunk 8. osztá­lyos diákunkra Rigler Mar­cira, a Cso­da­padlás gyermekelőadásban…
2020-​02-​28, 16:20


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2020 Augusz­tus
15
Szom­bat
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2020. augusz­tus 14. – Pén­tek (Mt 19,312)

    2020 Aug 14,

    Egy alka­lom­mal a farizeu­sok próbára akarták tenni Jézust. Megkérdezték tőle: „Szabad-​e a fér­fi­nak bár­mi­lyen okból elboc­sá­ta­nia a feleségét?” Jézus ezt felelte: „Nem olvastátok-​e, hogy a Teremtő kezdet­ben fér­fi­nak és nőnek teremtette az embert, és azt mondta: A férfi ezért elhagyja atyját és anyját, feleségéhez csat­lakozik, és ket­ten egy test lesznek?[…]

    Bővebben…

Hír­levél