„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Köszön­tjük iskolánk honlapján!

Friss hírek

menza-szeptemberÉtkezés­sel és a digit men­zá­val kapc­so­lat­ban az 33501371 tele­fon­szá­mon tudnak érdek­lődni Horváth…
2021-​08-​27, 08:10
neptanc-tabor-2021A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola és Óvoda Eszter­gom város néptánc…
2021-​05-​19, 08:30
az-esztergomi-mindszenty-iskola-iden-unnepli-fennallasanak-30-evfordulojatAz eszter­gomi Mind­szenty iskola idén ünnepli fen­nál­lásá­nak 30. évfor­dulóját. Több, mint…
2021-​02-​12, 07:40
nepdaleneklesi-verseny-2021Az eszter­gomi Mind­szenty iskola nép­dal ének­lési versenyének isko­lai for­dulója 2021. január…
2021-​01-​30, 17:51
a-magyar-kultura-napja-a-mindszenty-iskolabanKedves Szülők! Kedves Bará­taink! A MAG­YAR KULTÚRA NAPJA az eszter­gomi MIND­SZENTY iskolában mindig ünnep. Szeretjük…
2021-​01-​25, 09:44


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2021 Szeptem­ber
20
Hétfő
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2021. szeptem­ber 20. – Hétfő (Lk 8,1618)

    2021 Sep 20,

    Jézus egyszer így beszélt tanítványai­hoz: Ha valaki lám­pát gyújt, nem takarja le, vagy nem rejti az ágy alá. Inkább fel­teszi a tartójára, hogy aki belép a házba, vilá­gossá­got találjon. Semmi sincs elre­jtve, ami nyil­vánossá­gra ne jutna; és nincs olyan titok, ami ki ne derülne, és nyil­ván­valóvá ne lenne. Ügyel­jetek hát,[…]

    Bővebben…

Hír­levél